Over ons

PlatformCO2neutraal is hét platform om uw CO2-uitstoot regionaal en betrouwbaar te compenseren. Voorheen stond het bekend onder de projectnaam ‘de Koolstofbank’.

Dit is een initiatief van de Natuur- en Milieufederaties die zonder winstoogmerk CO2-certificaten op dit platform beschikbaar stellen voor burgers, bedrijven en overheden. Hier komt aanbod en vraag bij elkaar; aanbieders  – afnemers.

U kiest het project dat het beste bij u past en selecteert zelf de regio waar u wilt compenseren.

Valuta voor Veen!

 • Eerste vastgestelde veenweide CO₂-reductiemethodiek
 • Door de Green Deal Nationale Koolstofmarkt
 • Voor puur veen
 • Principe: peil omhoog
 • Drie varianten: Met behoud van agrarische weidefunctie, Natuurontwikkeling, Natte teelten
Effectieve CO2-reductie!

 • Onafhankelijke methodevaststelling, certificaatuitgifte en controle
 • Resultaat van een jarenlange ontwikkeling
 • Wetenschappelijk onderbouwd
 • Transparant, meetbaar en dicht bij huis, dus zichtbaar

Investeren in veen loont!

 • Inkomsten door verhandelbare CO₂-certificaten
 • Bijdrage aan klimaatdoelen
 • Maatschappelijke baten

PlatformCO2neutraal

 • Hét platform voor veenweide CO₂-certificaten
 • Vrijwillige koolstofmarkt
 • Brengt vraag en aanbod bijeen
 • 1 certificaat = 1 ton CO2-reductie

Download onze brochure voor meer informatie: