Rabobank heeft deze week gecommuniceerd aan de slag te gaan met carbon banking. De bank gaat zich inspannen om wereldwijd CO2-reductie en vastlegging te realiseren. Boomaanplant is een van de manieren waarop zij dat wil doen. Grondeigenaren die zich hiervoor inspannen krijgen voor elke ton bespaarde CO2 een vergoeding. Ook nationaal wil de Rabobank aan de slag, bijvoorbeeld in de veenweidegebieden. Dat vinden wij een positieve ontwikkeling.

In de veenweidegebieden ligt een grote CO2-opgave. Alle inspanning om de uitstoot uit het veen te verminderen is welkom. Het initiatief van de Rabobank is complementair aan het initiatief van de Natuur en Milieufederaties: het PlatformCO2neutraal. Vanuit dit platform werken de NMF’s hard aan C02-reductie en zorgen zij voor goede financiële beloningen van de grondeigenaar in veengebieden, maar ook op andere plekken. Met de Rabobank als extra speler in het veld komt er een mooie versnelling en samenwerking in beeld. Wij zien kansen op gebied van financieringsconstructies voor boeren en voor koppeling met internationale kopers. Dit helpt bij de verdere professionalisering van de vrijwillige koolstofmarkt.

Persbericht Rabobank: https://www.rabobank.com/nl/press/search/2021/20210218-rabobank-presenteert-toekomstvisie-veenweidegebieden.html