Opinie van Hans van der Werf, directeur Friese Milieufederatie

De Friese veenweiden vormen een prachtig gebied met een diverse natuur en een hoge en kenmerkende biodiversiteit. Door bodemdaling staan die natuurwaarden echter al jaren sterk onder druk. De provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en de Friese gemeenten hebben eind vorig jaar een ontwerp-veenweideprogramma voor de periode tot 2030 gepubliceerd. Dit programma is onder meer bedoeld om de bodemdaling in de veengebieden tegen te gaan en daarmee de uitstoot van CO2, wat vrijkomt bij de afbraak van veen.

(…)

Onvoldoende

Provincie en Wetterskip hebben op dit moment ruim zestig miljoen euro beschikbaar. Dit is onvoldoende. Het goede nieuws is echter dat er aantrekkelijke nieuwe verdienmodellen voor boeren aan het ontstaan zijn. Niet alleen modellen die lonken aan het eind van de horizon, maar inkomsten die nu al concreet geld opleveren.

Vanuit het programma Valuta voor Veen krijgen boeren een vergoeding voor vermeden CO2 uitstoot. Deze vergoeding wordt betaald door bedrijven, overheden en particulieren die hun CO2 willen compenseren en daarvoor stevig willen betalen. Dit loopt in sommige gevallen op tot vergoedingen tot wel duizend euro per hectare. Het is niet voor niks dat er momenteel een wachtlijst is van boeren die mee willen doen.

 

Lees het volledige artikel op de website van het Friesch Dagblad