Steeds meer organisaties, bedrijven en burgers willen hun CO2-uitstoot compenseren en zijn bereid daar een vergoeding voor te betalen. Dit biedt kansen voor melkveehouders met blijvend grasland, maar ook voor melkveehouders met grasland in veenweidegebieden.

Sinds kort is het via Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK) ook voor kleinere bedrijven en burgers mogelijk om op vrijwillige basis de CO2-voetafdruk te verkleinen. ‘Mensen kopen dan certificaten van een regionaal CO2-reductieproject en het geld vloeit naar de uitvoerder’, vertelt directeur Wytze van der Gaast. ‘Het gaat dan bijvoorbeeld om een melkveehouder die CO2 in zijn bodem vastlegt.’ (….) Een voorbeeld daarvan is Valuta voor Veen, opgezet door een aantal natuur- en milieufederaties en gebiedspartners.

Momenteel werken we aan zo’n tien nieuwe Valuta voor Veen-projecten in Zuid-Holland, Friesland, Utrecht, Overijssel en Noord-Holland

Het principe: verhoog het waterpeil in veenweidegebieden en rem de bodemdaling en daarmee de CO2-uitstoot. Deze besparing op uitstoot kan vervolgens worden verkocht in de vorm van CO2-certificaten aan bedrijven, overheden of instellingen. Hiermee is Valuta voor Veen een nieuw verdienmodel voor boeren.

Lees het volledige artikel op de website van Nieuwe Oogst