Het demissionaire kabinet weigert een verplicht doel af te spreken over het tegengaan van bodemdaling in de veenweidegebieden. 

Het gaat daarmee in tegen een dringend advies van de Raad voor de Leefomgeving. Deze raad, een belangrijk adviesorgaan van het kabinet, vindt dat ‘Den Haag’ een verplicht tussendoel moet vastleggen in de Omgevingswet. In 2030 zou de daling van de veengrond met de helft moeten zijn verlaagd.

“Kabinet is lovend over Valuta voor Veen en zinspeelt op een landelijke uitrol.”

In Friesland draait sinds 2019 op initiatief van de Friese Milieufederatie en samen met landbouworganisatie LTO en twee gebiedscoöperaties het project ‘Valuta voor Veen’. Boeren krijgen een vergoeding als zij de CO2-uitstoot omlaag brengen. Het kabinet is er in de brief lovend over en zinspeelt op een landelijke uitrol.

 

Lees het volledige artikel op de website van de Leeuwarder Courant (Premium)