De eerste certificaten voor projecten om de CO2-voetafdruk door boerenbedrijven in veengebieden te verminderen, zijn in de afgelopen maanden uitgegeven en gekocht door investeerders.

Een voorzichtig succes, zegt de Milieu Federatie over dit concept. Er wordt nu ook gewerkt aan projecten waarbij boeren uit andere gebieden koolstofdioxide vastleggen en vasthouden in de bodem. Ook voor hen moet er een mogelijkheid komen om ze hiervoor te belonen en extra bijkomende kosten te compenseren. Dat moet bijdragen aan de klimaatopgave die is afgesproken in Parijs.

“Er wordt gecontroleerd of de CO2-reductie ook werkelijk gerealiseerd wordt en er is een goede borging van het systeem”

Kopers

Monique Plantinga, projectmanager PlatformCO2neutraal namens de landelijke Milieufederatie, stelt dat investeerders certificaten kopen om verschillende redenen. ,,De focus bij die bedrijven ligt in eerste instantie vaak bij de CO2-reductie in dat eigen bedrijf. Wanneer een bedrijf daarnaast meer wil doen, kunnen certificaten worden gekocht als compensatie. Kopers van certificaten doen dit om voorbeeldgedrag te laten zien of omdat ze CO2-reductie in het eigen beleid hebben opgenomen. Veelal kopen ze in de eigen regio, om zo daarin te investeren.” Certificaten hebben een looptijd van tien jaar.

Lees het volledige verhaal op de website van het Friesch Dagblad