Rabobank gaat aan de slag met carbon banking

Rabobank heeft deze week gecommuniceerd aan de slag te gaan met carbon banking. De bank gaat zich inspannen om wereldwijd CO2-reductie en vastlegging te realiseren. Boomaanplant is een van de manieren waarop zij dat wil doen. Grondeigenaren die zich hiervoor inspannen...

Kabinet slaat adviezen over veenweide in de wind

Het demissionaire kabinet weigert een verplicht doel af te spreken over het tegengaan van bodemdaling in de veenweidegebieden.  Het gaat daarmee in tegen een dringend advies van de Raad voor de Leefomgeving. Deze raad, een belangrijk adviesorgaan van het kabinet,...