Het kabinet moet de regie nemen en concrete resultaten afdwingen bij het tegengaan van bodemdaling in veenweidegebieden.

Daarvoor pleit de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in het donderdag gepresenteerde rapport ‘Stop bodemdaling in veenweidegebieden’. Het onafhankelijke adviescollege levert de streefdoelen mee: in 2050 moet de bodemdaling met 50 procent zijn verminderd en in 2050 uiteindelijk met 70 procent, tot maximaal 3 millimeter per jaar.

 

Lees het hele artikel op de website van de Leeuwarder Courant