Boer Sjoerd compenseert onze uitstoot

Sjoerd Miedema is de eerste boer die krijgt betaald voor het vernatten van zijn weilanden. Door het waterpeil in de omliggende sloten te verhogen, komt er minder CO2 vrij in het Friese veenweidegebied waar zijn koeien grazen.     Klik hier om het hele artikel te lezen...

Koolstofmarkt krijgt handen en voeten

Steeds meer bedrijven en instellingen compenseren de eigen CO2-emissies. Door de aanschaf van certificaten doen ze op vrijwillige basis een schepje bovenop het reguliere klimaatbeleid. Om grip op de koolstofmarkt te houden, borgt de Stichting Nationale Koolstofmarkt...

Regionale koolstofbanken voor het veenweidegebied

28-MRT-2020 - Het Rijk stelt klimaatgelden beschikbaar voor het project Valuta voor Veen. Vanuit dit project worden een landelijke koolstofbank en vijf franchisefilialen voor veenweidegebieden opgezet. Met de regionale koolstofbanken worden grondeigenaren die...

FMF: ‘Eerste kopers CO2-certificaten melden zich al’

De Friese Milieu Federatie (FMF) heeft binnenkort de primeur met het verzilveren van CO2-certificaten van veehouders die een reductie van dit broeikasgas realiseren. Het gaat hierbij om een boer die het waterpeil onder zijn veenweidegrond verhoogt. De waarde van de...

Friesland krijgt als eerste een koolstofbank voor veenboeren

Friesland krijgt als eerste provincie een koolstofbank. Boeren in veengebieden kunnen er de CO2-winst verzilveren die ze boeken met een hoger waterpeil op hun land. De oprichting van de landelijke koolstofbank met vijf provinciale filialen is in gang gezet door de...