De Friese Milieu Federatie (FMF) heeft binnenkort de primeur met het verzilveren van CO2-certificaten van veehouders die een reductie van dit broeikasgas realiseren. Het gaat hierbij om een boer die het waterpeil onder zijn veenweidegrond verhoogt. De waarde van de certificaten varieert van 400 tot 700 euro per jaar per hectare.

Het hele bericht vindt u hier: https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/01/25/fmf-eerste-kopers-co2-certificaten-melden-zich-al