Voor melkveehouder Harmen van der Bij in Aldeboarn is het duidelijk. Hij is overgeschakeld van een gangbare naar een biologische veehouderij en voorziet dat de landbouw in de toekomst veel meer rekening moet houden met wensen van de maatschappij om meer te doen met de natuur.

Wil je als boer ook duurzamer boeren, dan kun je je meer richten op speciale producten of diensten.  ,,Je kunt dan denken aan een radicaal andere productiewijze. Dat vergt alternatieve afzetkanalen en is voorbehouden aan een kleine groep met een uniek product.”

Natuurcontracten

Duurzaamheidsdiensten kunnen zijn het faciliteren van waterbergings en -wingebieden, opslag van CO2 zoals in het Valuta voor Veen-project, en het aangaan van natuurcontracten met organisaties die daarvoor betalen. ,,Dat betreft dan ook lokale markten waar je diensten – liefst langlopend – aan levert.”

Lees hier volledige artikel op website van het Friesch Dagblad!