Opruimactie afvalresten containerramp met Clean Up XL

Opruimactie afvalresten containerramp met Clean Up XL

Opruimactie afvalresten containerramp met Clean Up XL Prachtig nieuws van de Nationale Postcode Loterij! De Waddenvereniging heeft een cheque van ruim 1,9 miljoen euro ontvangen van de Nationale Postcode Loterij voor het project “Clean Up XL”. Het doel is om binnen...
Duurzamer boeren is voor iedere boer weer anders

Duurzamer boeren is voor iedere boer weer anders

Voor melkveehouder Harmen van der Bij in Aldeboarn is het duidelijk. Hij is overgeschakeld van een gangbare naar een biologische veehouderij en voorziet dat de landbouw in de toekomst veel meer rekening moet houden met wensen van de maatschappij om meer te doen met de...
Peil omhoog, CO2 omlaag!

Peil omhoog, CO2 omlaag!

Voor de komende tien jaar verhoogt boer Miedema op 32 hectare het waterpeil naar 15 centimeter onder het maaiveld. Door de peilverhoging stoot het veen minder CO2 uit, over de hele periode een slordige 4.370 ton, en levert Miedema verhandelbare CO2-certificaten op...